CBCT

رادیوگرافی(داخل دهان)

اسکن دندانی(CBCT)

در این روش علیرغم اعمال دوز بسیار کمتر نسبت به سی تی اسکن پزشکی، امکان تهیه تصاویر سه بعدی از استخوان های فک و دندان های مناطق مورد نظر وجود دارد و هر ناحیه در مقاطع مختلف با دقت بالا قابل بررسی می باشد. این روش در طرح درمان و ارزیابی ایمپلنت های دندانی، نهفتگی ها و آنومالی های دندانی،شکستگی ها، ضایعات و …بسیار کمک کننده و کارگشاست.