رادیوگرافی داخل دهانی

عکس‌های داخل دهانی رایج‌ترین (پری اپیکال , بایت وینگ)انواع عکس‌ در دندانپزشکی محسوب می‌شوند و جزئیات بسیار خوبی از ساختارها نشان می‌دهند  عکس رادیولوژی دندان برای موارد زیر استفاده می‌شود:

  • شناسایی پوسیدگی دندان و گستردگی آن
  • پیدا کردن و بررسی ریشه ‌های دندان
  • بررسی وضعیت سلامت استخوان پیرامون دندان
  • بررسی وضعیت دندان‌های در حال رشد
  • نظارت بر سلامت دندان


    رادیوگرافی اکلوزال

    این روش تصویربرداری داخل دهانی، در تشخیص و طرح درمان دندان های نهفته، شکاف کام، ضایعات، سنگ های بزاقی و … کمک کننده می باشد.