رادیوگرافی خارج دهانی

CBCT

رادیوگرافی پانورامیک (OPG) امکان تصویربرداری از کل دندانها و استخوان های فک بالا و پایین را در یک کلیشه به دندانپزشکان نشان می دهد تا تشخیص درست دهند.

و رایج ترین کاربرد رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص ضایعات فکی و اطراف دندانها، نمایش دندان های نهفته، تشخیص میزان استخوان باقی مانده به جهت ایمپلنت دندان است.

رادیوگرافی سفالومتری

عکس پرتوی ایکس از تمام یک طرف صورت گرفته میشود. از این عسکها برای بررسی ارتباط دندانها با فک و نیمرخ بیمار استفاده میشود. ارتودنتیستها از عکس سفالومتری برای تعیین بهترین نوع درمان ارتودنسی بهره میبرند.