دکتر کامبیز ادیم

دکتر کامبیز ادیم

جراح و دندانپزشک

نوع خدمات: دندانپزشک عمومی
تلفن تماس: 01132195960

دریافت نوبت