گالری

دکتر فریدا عابسی

آدرس : بابل ، خیابان مدرس ، مجتمع یاس ، طبقه ۴ ، پلاک ۶۴

تلفن: ۳۲۲۰۲۸۱۸

مسواک مخصوص نوزادان
اثر زیبای دکتر فریدا عابسی

هنر نقاشی دکتر فریدا عابسی

اثر هنری دکتر فریدا عابسی